KLUB ZASTAVA

Rejestracja samochodu zastava 1100/750 jako zabytek

 

Każdy posiadacz starego auta prędzej czy później zapragnie mieć własne auto zabytkowe, którym będzie można się pochwalić przy okazji różnych zlotów, rajdów itp. Jak uzyskać tytuł pojazdu zabytkowego dla naszego wybranego auta ? Jakie są przywileje a jakie obowiązki wynikające z rejestracji zabytkowej ?

 

Zacznijmy od początku czyli wady i zalety rejestracji zabytkowej

Pojazd zabytkowy jest pojazdem wyjątkowym i jego znaczenie dla historii motoryzacji jest niewątpliwie wielkie. Ten fakt niesie za sobą pewne przywileje oraz ograniczenia.

 

Do niewątpliwych zalet posiadania pojazdu jako zabytek należy zaliczyć:

 • brak konieczności posiadania i przedłużania ubezpieczenia komunikacyjnego OC, polisa może być wykupiona w chwili gdy pojazd ma wyruszyć na drogę. Okres minimalny zależny jest od ubezpieczyciela jednak standardowo wynosi miesiąc

 • zniżka 50% podstawy ubezpieczeniowej z tytułu "weterana szos" czyli pojazdu zabytkowego

 • wyróżniające się tablice rejestracyjne koloru żółtego charakteryzujące pojazd jako zabytkowy

 • ochrona pojazdu przez organy państwowe (tu można liczyć na ewentualne pieniążki na konserwację zabytku)

 • przegląd wieczysty (jeden przegląd techniczny na całe życie auta)

 • radość z użytkowania pojazdu zabytkowego

Wad nie stwierdzono, jednak są pewne ograniczenia:

 • osoba posiadająca pojazd zabytkowy jest zobowiązana ustawowo do opieki nad tym zabytkiem dokładając wszelkich możliwych starań aby utrzyma obiekt w jak najlepszym stanie. Należy tu nadmienić ze właściciel jest zobowiązany pod rygorem kary grzywny lub nawet pozbawienia wolności.

 • auto zabytkowe nie może wyjechać za granicę kraju bez zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków.

 • auta zabytkowego nie można modyfikować w żaden sposób (dotyczy to modyfikacji wpływającej na stan obiektu np.: tuning lub zmiana silnika itp.) bez zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków.

 • pojazd musi mieć ukończone 25 lat i 15 lat nieprodukowany. Są wyjątki od tej reguły, które mówią, że pojazdem zabytkowym może być też pojazd młodszy pod warunkiem zaistnienia pewnych ważnych dla tego pojazdu okoliczności np.: rozpoczęcie lub zakończenie produkcji, udział w historycznej uroczystości, rajdzie, zdobycie nagrody itp.

Komplet dokumentów w celu uzyskania rejestracji zabytkowej

Jeśli juz wiemy co nam daje użytkowanie i posiadanie pojazdu zabytkowego powinniśmy się zaopatrzyć w stosowny komplet  dokumentów wymaganych do rejestracji. W skład tych dokumentów wchodzą następujące druki, które ułożyłem według kolejności ich wypełniania i stemplowania pieczęciami urzędowymi (czytaj legalizacji):

 • Opinia rzeczoznawcy zawierająca dane właściciela i pojazdu, stwierdzająca, że pojazd jest wyjątkowy o właściwościach kolekcjonerskich i historycznych. Jest ona potrzebna w przypadku pojazdów młodszych niż 25 lat. Mogą być wymagane dwie lub trzy niezależne opinie.

 • Biała karta zawierająca dane techniczne i historyczne pojazdu wraz ze zdjęciami (zdjęcia muszą być wykonane w rozmiarze 9x13 z widokami: przód-prawy bok, przód, tył, lewy bok, prawy bok, deska rozdzielcza, silnik) oraz informacje o oryginalności, modyfikacjach, itp.

 • Wniosek do wojewódzkiego konserwatora zabytków o zamieszczenie w wojewódzkim rejestrze zabytków pojazdu zabytkowego

 • Wniosek o przeprowadzenie badania technicznego zgodności pojazdu z wymogami technicznymi (zdjęcia powinny być formatu 10x15 i przedstawiać przód, tył lewy bok, prawy bok, silnik, deska rozdzielcza).

 • Wniosek o rejestracje pojazdu zabytkowego we właściwym Wydziale Komunikacji.

Koszty związane z rejestracją zabytkową

Niestety cały proces rejestracji pojazdu na zabytek jest dość kosztowny. O ile nie przytrafią się po drodze nieplanowane wydatki dodatkowe jak np.: kilkakrotne podchodzenie do przeglądu technicznego, o tyle całkowity koszt mieści się w granicach około 1000zl, a na jego wielkość składają się następujące opłaty:

 

- opłata za każde wydanie opinii rzeczoznawcy 100 zł
- opłata za wydanie białej karty 250-450 zł
- opłata za przegląd wieczysty 260 zł
- opłata za tablice zabytkowe i znaczki skarbowe 142,50 zł
- koszty związane z przygotowaniem auta do przeglądu   indywidualne

 

UWAGA ! Warto jest przed przystąpieniem do przeglądu wieczystego porządnie przygotować auto gdyż przegląd ten jest bardzo surowy. Sprawdzane są wszystkie podstawowe punkty każdego przeglądu oraz dodatkowo stan nadwozia/podwozia pod względem sztywności, oryginalności, bezpieczeństwa. Sprawdzane są także wszelkie dane dotyczące samochodu czy zgodny jest z warunkami technicznymi i historycznymi.

 

Czas trwania procesu rejestracji na zabytek

Ze względu na dużą ilość wymaganych dokumentów, który każdy z nich jest osobno rozpatrywany z określonym czasem rozpatrzenia, oraz z uwzględnieniem rygorów podczas badania technicznego należy przygotować się na długa przeprawę rzędu od 2 miesięcy w górę. Nawet sam odbiór tablic rejestracyjnych jest czasochłonny gdyż wydziały komunikacji nie posiadają tablic na stanie i muszą je zamawiać u producenta, to samo dotyczy dowodów rejestracyjnych.

 

Uwagi na zakończenie

Przed samym rozpoczęciem przygotowań do rejestracji warto zapoznać się z aktualnymi przepisami dotyczącymi pojazdów zabytkowych i rejestracji pojazdów zabytkowych. Udostępnione są na naszej stronie następujące dokumenty:

 

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie badań pojazdów zabytkowych i pojazdów marki „SAM” z warunkami technicznymi

ściągnij dokument 23KB

 • U S T A W A z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

ściągnij dokument 37KB

 • Komplet wymaganych dokumentów (biała karta, wniosek o rejestrację, itp)

ściągnij dokument 1227KB

 

Podsumowanie - czy to się opłaca?

Zakładając tablice zabytkowe należy pamiętać, że nasz pojazd staje się czymś wyjątkowym. Fakt ten nakłada na właściciela pewne przywileje ale też i obowiązki. Należy pamiętać, że proces rejestracji zabytkowej nie jest po to by móc "taniej" użytkować auto. Jeśli posiadasz stare auto lecz używasz je do codziennej jazdy np.: do pracy to rejestracja zabytkowa nie wchodzi w grę. Należy pamiętać, że konserwator zabytków nakłada na właściciela pojazdu nakaz utrzymywania eksponatu w najlepszym możliwym stanie. Oznacza to, że auto powinno być zawsze czyste, zawsze idealnie sprawne i zawsze bezpieczne. Nie można zatem mówić o opłacalności rejestracji zabytkowej gdyż z jednej strony mamy pewne realne oszczędności finansowe jednak z drugiej strony pewne ograniczenia. Niewątpliwie fakt posiadania tablic zabytkowych jest dla kolekcjonera niezwykle ważny i przynoszący wiele satysfakcji.

Opracowanie na podstawie własnych doświadczeń: Jerzy Kurnik


Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów znajdujących się w tym serwisie bez zgody autora jest zabronione.

Serwis najlepiej oglądać przy użyciu przeglądarki Internet Explorer 6.0 lub lepszej.

Serwis istnieje od 15 września 2000 roku.

Korzystamy ze standardu ISO-8859-2.